×

Applicant list

Loading...

Mit Fachkräfte e.V.
Aufträge in Deutschland übernehmen

Delodajalci, pri katerih se preverja kreditna sposobnost.
Poštene urne postavke
Zanesljivo plačilo

Das Aktionsbündnis Fachkräfte e.V.

Cilj združenja Fachkräfte e.V. je, da kvalificirani delavci in podizvajalci iz srednje in vzhodne Evrope sklepajo donosne dolgoročne pogodbe v Nemčiji z izvrstnimi nemškimi delodajalci po poštenih urnih postavkah in preglednimi pogodbami.

Združenje sestavljajo tri podjetja: Fachkräfte e.V., GermanWorker sp.z o.o. in W&W Personaleinsatz GmbH. Da bi projekt stekel v zadovoljstvo vseh, so potrebna jasna določila o: pogodbenem razmerju, komunikaciji in denarnem toku..

Sprejmite naročila z jasnimi določili pogodbe

Pogodba o delu

Če izvajalec prevzame projekt nemškega naročnika, je potrebno skleniti pogodbo o delu. Pogodba o delu Pogodbo o delu je na podlagi izkušenj združenja Fachkräfte e.V. sestavil priznani odvetnik specialist za gradbeno pravo. Vzorec pogodbe o delu je prosto dostopen na spletni strani.

Posredniška pogodba

Svetovalci za podporo strankam združenja Fachkräfte e.V. se z nemško stranko dogovarjajo o ključnih zadevah, kot so začetek naročila, trajanje ali zahteve za skupino. Na podlagi teh podatkov združenje in naročnik skleneta posredniško Posredniška pogodba. Posredniška pogodba natančno določa profil iskanega izvajalca.

Razpis

Der Fachkräfte e.V. razpiše partnerjem in novim interesentom razpoložljive projekte na spletni strani Ko je izbran ustrezen izvajalec, ta prejme preko združenja s strani nemškega naročnika že podpisano pogodbo o delo. Izvajalec nato podpiše pogodbo o delu in jo pošlje združenju, le-to pa nemškemu naročniku. Pogodba o delu s tem postane veljavna.

Registracija

Pred sodelovanjem se mora vsak izvajalec predhodno registrirati. Sodelavec združenja nato kontaktira izvajalca za uvodni sestanek, v skladu z načelom združenja: »Združujemo, kar sodi skupaj!«

Zavarovanje

Dobro je vedeti: Neizpodbitnost zahtevka je zagotovljena s pogodbo v povezavi s prevzemnimi zapisniki, ki jih podpiše izvajalec ali pooblaščena oseba. Unanfechtbarkeit einer Forderung gesichert.

Zanesljive stranke

Pomembno za izvajalca: Svetovalci za podporo strankam združenja Fachkräfte e.V. so dolžni izvajalcem nuditi vso podporo. Pogodbe sklepajo le z bonitetno preverjenimi strankami in direktorji! Pogoji za nemškega naročnika so naslednji: Naročnik mora biti ugleden in na trgu aktiven vsaj 2 leti. Objavljeno mora imeti vsaj eno letno finančno poročilo in s strani portala za preverjanje kreditne sposobnosti mora biti priznan kot kreditno sposoben.

Sprejemanje naročil z jasno komunikacijo

Govoriti drug mimo drugega? Nikakor v združenju Fachkräfte e.V. !

Stalna komunikacija

Kvalificirani sodelavci združenja Fachkräfte e.V. komunicirajo z naročnikom in izvajalcem med izvedbo naročila in po njegovem zaključku. Velika prednost za izvajalca je ta, da lahko preko združenja Fachkräfte e.V. izvaja več projektov hkrati in za to potrebuje samo eno kontaktno osebo.Kar pomeni 1 klic – 10 rešitev! Sodelavec združenja Fachkräfte e.V. je izkušen kadrovski in projektni referent, razume potrebe izvajalca in ga zastopa v pogovorih z nemškim naročnikom.

Podpora

Ker je natančna komunikacija tudi stvar miselnosti, obstaja podjetje GermanWorker sp.z o.o. GermanWorker sp.z o.o. je poljski sogovornik za poljske izvajalce. Poljski uslužbenci odgovorijo na vsa vprašanja in pomagajo pri pripravah, na primer pri pridobivanju dokumentov.

Sodobni komunikacijski kanali

Komunikacija med podjetjema Fachkräfte e.V. in GermanWorker sp.z o.o. poteka digitalno prek preizkušene programske opreme. Deluje kot je sistem vozovnic. Prednosti: Naloge takoj pristanejo pri pravi osebi. Vse informacije so posredovane. Nič ni pozabljeno. Vse je mogoče izslediti!

W&W Personaleinsatz GmbH

Združenje Fachkräfte e.V. se bori proti pomanjkanju delovne sile Nemčiji. V okviru združenja Fachkräfte e.V. je W&W Personal Einsatz GmbH kontaktna točka za vse finančne zadeve in ima v združenju ključno vlogo. Podjetje ima dolgoletne izkušnje pri posredovanju podizvajalcev iz drugih evropskih držav. Izvajalci ni potrebno skrbeti za nič drugega, kot za dokončanje prevzetih projektov. Eden od glavnih ciljev: plačani morate biti pošteno, pregledno in varno. Za to skrbi W&W Personal Einsatz GmbH!

Sprejmite naročila z nadzorovanim denarnim tokom

Izstavljanje računov, pisanje opominov, spremljanje plačilnih tokov – za vse to skrbi W&W Personal Einsatz GmbH. Posebej ustvarjen depozitni račun olajša spremljanje plačil. Zahvaljujoč trdnim pogodbam in dokumentom, ki jih sestavi izkušen odvetnik, specializiran za gradbeno pravo, je vse pravno korektno. zapečateno.

Pooblastilo za izterjavo dolga

Po sklenitvi pogodbe med naročnikom in izvajalcem, izvajalec pooblasti W&W Personaleinsatz GmbH za izterjavo dolga iz naslova projekta. Pooblastilo zagotavlja, da lahko W&W Personal Einsatz GmbH izda račun naročniku v imenu izvajalca. Po potrebi lahko naročniku izda tudi opomin v imenu izvajalca. V skrajnem primeru lahko – po posvetu z izvajalcem – pooblasti odvetnika za izterjavo dolga. Naročnik s podpisom pooblastila za izterjavo dolga potrdi, da je seznanjen s pogoji. Mimogrede: na računu je navedeno, da mora naročnik nakazati znesek na depozitni račun W&W Personaleinsatz GmbH kot odpis dolga. Rechnungen im Namen des Auftragnehmers an den Auftraggeber stellen. Sie darf im Bedarfsfall auch Mahnungen für den Auftragnehmer an den Auftraggeber schreiben. Im Extremfall darf sie – nach Rücksprache mit dem Auftragnehmer – einen Anwalt beauftragen, die Forderung einzutreiben. Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift auf der Inkassovollmacht, dass er diese zur Kenntnis genommen hat. Übrigens: Auf der Rechnung ist vermerkt, dass der Auftraggeber den Betrag schuldbefreiend auf das Treuhandkonto der W&W Personaleinsatz GmbH überweisen muss.

Obdelava plačil in plačilni pogoji

Ob koncu delovnega tedna izvajalec svoje podpisane urnike, vključno s poročili o delu, pošlje W&W Personal Einsatz GmbH po elektronski pošti. Verodostojnost urnika se takoj preveri. W&W Personal Einsatz GmbH nato izda račun in ga pošlje naročniku, urnik pa shrani. Svetovalci za podporo strankam pri W&W Personal Einsatz GmbH se o plačilnih pogojih dogovorijo z naročnikom. Rok plačila je sedem dni. To pomeni: delate en teden, na koncu tedna vam bomo izračunali predvideno plačilo za ta teden. Nato pa delodajalec tedensko izplačuje plačo. sieben Tagen vorgesehen. Das bedeutet: eine Woche arbeiten, am Ende der Woche wird verrechnet mit einer Woche Zahlungsziel. Danach kommt wöchentlich das Geld vom Arbeitgeber.

Depozitni račun

Za natančno spremljanje vplačil naročnik nakaže zneske na depozitni račun, ki je posebej odprt za izvajalca, do katerega ima W&W Personal Einsatz GmbH vpogled dostop. Če naročnik zneska ne nakaže, W&W to takoj opazi in ukrepa z opomini.

Opomini in odvetnik

Če plačilo ni prejeto, bo W&W Personal Einsatz GmbH poklical stranko dan po zapadlosti računa. Če dva dni kasneje na depozitnem računu še vedno ni denarja, W&W napiše prvi opomin. Če račun po tretjem opominu še vedno ni plačan, bo W&W Personal Einsatz GmbH vprašal izvajalca če lahko zadevo preda izkušenemu odvetniku, specializiranemu za gradbeno pravo in odvetniški pisarni v Nemčiji in na Poljskem.

Sodelovanje z odvetnikom

Odvetnik prevzame izvajalca kot svojo stranko. Vendar izvajalcu ni treba nič skrbeti: odvetnik prejme vse dokumente, ki jih potrebuje za izterjavo dolga od W&W Personal Einsatz GmbH. Delo odvetnika je za izvajalca brezplačno, dokler naročnik ne plača dolga. Če naročnik plača, zaračuna odvetnik za delo po pošteni odvetniški tarifi. Odvetnik pred začetkom dela napove višino tarife, glede na izterjan znesek. Izvajalec se tako lahko odloči, ali zadevo preda odvetniku ali ne.

Urne postavke, dokumentacija in honorarji

Tisti, ki opravljajo odlično delo, morajo biti ustrezno plačani. To velja tako za kvalificirane delavce iz tujine kot tudi za storitve združenja Fachkräfte e.V.. V okviru združenja W&W Personal Einsatz GmbH prevzema obsežne storitve, od katerih imajo koristi tudi nemški delodajalci. Urne postavke in storitve so v uravnoteženem razmerju.

Urne postavke

Enačba je preprosta: pošteno plačilo za dobro opravljeno delo. Urne postavke so oblikovane tako, da po odbitku stroškov za storitev še vedno privlačne za izvajalca. Združenje Fachkräfte e.V.ni na voljo le izvajalcu, ampak tudi naročniku pred, med in po projektu kot dispečer in kontaktna oseba.

Provizija za storitev

Provizija za storitev, ki jo plača izvajalec vključuje naslednje storitve: iskanje nemškega naročnika, preverjanje naročnika, določitev parametrov za pogajanja o naročilu, ujemanje profila izvajalca, pomoč pri iskanju namestitve, dogovore z naročnikom o projektnih in finančnih zadevah, vodenje računov, postopki opominjanja in organizacija nadaljnjih projektov - torej vse storitve združenja Fachkräfte e.V.. Za te storitve zaračuna združenje Fachkräfte e.V. provizijo v višini med 5 % in 15 % od zneska računa za vsako plačilo, ki ga izvajalec opravi, odvisno od projekta. Natančen znesek provizije lahko izvajalec izve ko se registrira. Stroški se interno delijo med združenje Fachkräfte e.V., W&W Personal Einsatz GmbH in GermanWorker sp.z. o.o.. Naročnik nima dodatnih stroškov.

Ravnanje s pristojbino

Če naročnik plača manj, kot je bilo zaračunano, se stroški projekta za izvajalca zmanjšajo. Dokler naročnik ne plača, izvajalec nima nobenih stroškov. Zaradi poenostavitve bo pristojbina še isti dan odšteta od vsote, ki jo nakaže W&W Personal Einsatz GmbH. W&W enkrat mesečno poračuna odtegnjeno vsoto v zbirnem računu za računovodstvo izvajalca.

Hramba dokumentacije

W&W Personal Einsatz GmbH upravlja vse dokumente. Če izvajalec pozneje še vedno potrebuje dokazila, kot so opravljene ure, računi, dokumenti v zvezi s projektom ali projektno in finančno korespondenco, mu bo W&W zahtevano takoj dostavil. Dodatna ugodnost za izvajalca: nemško podjetje W&W Personal Einsatz GmbH natančno pozna računovodske predpise, ki jih je potrebno upoštevati v Nemčiji oziroma katere dokumente je potrebno hraniti v primeru spora.

Še nekaj pomembnih podrobnosti

Zahvaljujoč dolgoletnemu uspešnemu sodelovanju s strokovnjaki iz drugih evropskih držav ima W&W Personal Einsatz GmbH obilo dragocenih izkušenj, ki jih uporablja v organizaciji in administraciji v združenju Fachkräfte e.V. To vključuje podporo pri pridobivanju certifikatov kot tudi poenostavitev izdajanja računov. podpora pri pridobivanju certifikatov tako kot poenostavite izdajanje računov.

Številčenje računov

Da bi izvajalcu zagotovili maksimalno varnost, W&W Personal Einsatz GmbH ni le kontaktna oseba za pravna vprašanja. Skrbi za tedensko fakturiranje in pošiljanje računov naročniku. W&W uporablja ločen obseg številk računov za vsakega izvajalca posebej in s tem tudi za njegovega davčnega svetovalca. Če izvajalec želi uporabiti svojo številko na računu, nam to pošlje skupaj z urniki, ki jih je potrebno obračunati. Prosimo, upoštevajte: vsaka številka mora biti enkratna, vendar ne nujno zaporedna. Lahko je sestavljen iz številk in črk in takšna dodeljena posameznemu računu. Če želi izvajalec kljub temu račune izdajati sam, da bi jih predložil svojemu davčnemu svetovalcu, teh računov ne pošilja direktno naročniku, temveč pošlje v pregled in posredovanje W&W Personal Einsatz GmbH. Takoj, ko naročnik plača račun, se znesek za storitev, zmanjšan za provizijo, še isti dan nakaže izvajalcu.

Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega odbitnega davka

Vsak izvajalec, ki bi želel izvajati gradbena dela v Nemčiji in sodeluje z drugim gradbenim podjetjem v Nemčiji, potrebuje potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega odbitnega davka. Nemški davčni urad to potrdilo zahteva kot dokaz, da je izvajalec gradbenih del vpisan v razvid registriranih podjetij. V nasprotnem primeru davčni urad lahko predvideva, da izvajalec ne opravlja obrtne dejavnosti. Ker podjetja, ki ne izvajajo obrtne dejavnosti ne plačujejo davkov, nemški davčni urad zaračuna pavšalno 15% gradbeno takso vsem, ki ne morejo predložiti potrdila o oprostitvi plačila gradbenega odbitnega davka. Lahko pa potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega odbitnega davka predložite tudi pozneje in zahtevate povrnitev davčnega odtegljaja. Kdor nima splošno veljavnega potrdila o oprostitvi plačila gradbenega odbitnega davka, lahko zanj zaprosi pri davčnem uradu s pogodbo, ki jo je sklenil z naročnikom del. W&W Personal Einsatz GmbH vam bo pri tem z veseljem pomagal.

Potrdilo A1

Takoj ko ima podjetje registrirano obrt v drugi evropski državi, potrebujejo delavci potrdilo A1 za delo v Nemčiji. Potrdilo A1 je dokaz, da so delavci zdravstveno zavarovani. Potrdilo A1 je potrebno imeti vedno pri roki. V nujnih primerih nemški zdravnik ali nemška bolnišnica potrebuje potrdilo za poravnavo pri Skladu za socialno varnost v domovini delavca. Zanjo je treba zaprositi v matični državi pri pristojnem socialnem organu.

Dobro je vedeti

Za potrdilo A1 kot dokazilo zadostuje kopija oddane vloge. V primeru inšpekcije nemških organov na gradbišču – na primer carine – ta dokument zadošča za dokaz o zakonitem delu na gradbišču.

Če izvajalec želi vedeti, kdaj potrebuje določena potrdila, na primer za SOKA-Bau, mu združenje Fachkräfte e.V. z veseljem brezplačno svetuje.

krožek menijakrižni krog
sl_SISlovenščina